Diễn biến chính trận Alaves đấu với Getafe ngày 19/05/2024

Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha

19/05/2024 02:00

Diễn biến trận đấu

Chi tiết trận đấu

- Phút thứ 11, cầu thủ José Ángel Carmona bên phía Getafe bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 12, Carlos Vicente Ghi bàn cho Alaves, cầu thủ kiến tạo là Rubén Duarte.

- Phút thứ 15, cầu thủ G. Simeone bên phía Alaves bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 17, cầu thủ N. Maksimović bên phía Getafe bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 18, cầu thủ N. Maksimović bên phía Getafe bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 37, cầu thủ C. Benavídez bên phía Alaves bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 41, bên phía Getafe, cầu thủ José Ángel Carmona vào sân thay Juanmi Latasa.

- Phút thứ 41, bên phía Getafe, cầu thủ Luis Milla vào sân thay D. Dakonam.

- Phút thứ 41, bên phía Alaves, cầu thủ Kike García vào sân thay Samu.

- Phút thứ 45, cầu thủ Diego Rico bên phía Getafe bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 50, cầu thủ N. Tenaglia bên phía Alaves bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 56, bên phía Getafe, cầu thủ Diego Rico vào sân thay B. Csoka.

- Phút thứ 62, bên phía Alaves, cầu thủ C. Benavídez vào sân thay Guevara.

- Phút thứ 69, bên phía Getafe, cầu thủ Jaime Mata vào sân thay I. Moriba.

- Phút thứ 69, bên phía Getafe, cầu thủ Jesús Santiago vào sân thay Carles Aleñá.

- Phút thứ 71, cầu thủ Juanmi Latasa bên phía Getafe bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 78, cầu thủ Carles Aleñá bên phía Getafe bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 78, cầu thủ I. Moriba bên phía Getafe bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 80, cầu thủ Antonio Blanco bên phía Alaves bị nhận thẻ phạt vì phạm lỗi trên sân.

- Phút thứ 87, bên phía Alaves, cầu thủ Jon Guridi vào sân thay I. Hagi.

- Phút thứ 88, bên phía Alaves, cầu thủ Jon Guridi vào sân thay I. Hagi.

- Phút thứ 88, bên phía Alaves, cầu thủ G. Simeone vào sân thay Luis Rioja.

- Phút thứ 88, bên phía Alaves, cầu thủ Carlos Vicente vào sân thay Gorosabel.

Tỷ số trận Alaves đấu với Getafe

 • 1

  Alaves

  KT

  0

  Getafe

  Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Estadio de Mendizorroza, 19/05/2024 02:00

Thông số trận đấu

Carlos Vicente (12) -

G. Simeone (15) -

C. Benavídez (37) -

Samu (41) -

N. Tenaglia (50) -

Guevara (62) -

Antonio Blanco (80) -

I. Hagi (87) -

I. Hagi (88) -

Luis Rioja (88) -

Gorosabel (88) -

- (11) José Ángel Carmona

- (17) N. Maksimović

- (18) N. Maksimović

- (41) Juanmi Latasa

- (41) D. Dakonam

- (45) Diego Rico

- (56) B. Csoka

- (69) I. Moriba

- (69) Carles Aleñá

- (71) Juanmi Latasa

- (78) Carles Aleñá

- (78) I. Moriba