Chính sách bảo mật

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội LangTucCau (“MXH LangTucCau, “MXH”) này ("Thỏa thuận") điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với Thành viên MXH và những người khác tương tác với MXH cũng như các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của MXH mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của MXH" hoặc "Dịch vụ”. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của MXH, bạn đồng ý với Thỏa thuận này.

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng

1. Mục đích, nội dung dịch vụ

- Mạng xã hội LangTucCau (bao gồm website LangTucCau.com.vn, ứng dụng LangTucCau, hệ sinh thái của LangTucCau) được tạo ra để người dùng trao đổi, chia sẻ thông tin về thể thao, bóng đá.

- Mạng xã hội LangTucCau là nơi Người dùng giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi thông tin về lĩnh vực thể thao và bóng đá trong nước và thế giới.

2. Điều khoản sử dụng

- Thành viên MXH là cá nhân, tổ chức đã đăng ký và có tài khoản trên Mạng xã hội LangTucCau.

- Người dùng là tên gọi chung cho Thành viên MXH và những người/tổ chức không phải Thành viên MXH nhưng có tương tác với MXH cũng như Dịch vụ của MXH.

- Để truy cập và sử dụng Dịch vụ MXH LangTucCau, Người dùng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà MXH LangTucCau chịu ràng buộc, liên kết, tích hợp.

- Khi truy cập, sử dụng MXH LangTucCau bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet,…), Người dùng cũng phải tuân theo Thỏa thuận này.

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người dùng, MXH LangTucCau không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH LangTucCau có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý hay thông báo trước tới Người dùng. MXH LangTucCau sẽ công bố rõ trên Website và ứng dụng MXH về những thay đổi, bổ sung đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng Dịch vụ

1. Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng MXH LangTucCau. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi muốn đăng ký Người dùng thì người giám hộ hợp pháp phải đồng ý và quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

2. Sau khi Người dùng đăng nhập vào hệ thống, Người dùng có thể thay đổi tên thành viên. Tên Người dùng (bao gồm tên đăng nhập-username, tên hiển thị, nickname,….) phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm về đặt tên như sau:

• Không được đặt tên theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

• Không được đặt tên trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

• Không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

• Không được đặt tên vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

• Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng, thực thể, sản phẩm thuộc quyền quản lý/ sở hữu của ENCAPITAL.

• Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

3. Người dùng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng Dịch vụ, chia sẻ thông tin trên MXH LangTucCau. Mỗi Người dùng chỉ được đăng ký 1 tài khoản trên MXH LangTucCau.

4. Trên hệ thống MXH LangTucCau có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. MXH LangTucCau sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của MXH LangTucCau.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội, các hành vi bị cấm

Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống MXH LangTucCau, nghiêm cấm Người dùng thực hiện bất kỳ hành vi nào bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên MXH LangTucCau nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

2. Bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

3. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ MXH LangTucCau và thông tin trên MXH LangTucCau.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên trên MXH LangTucCau và trên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

6. Quấy rối, chửi bới, đả kích, làm phiềnhay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào trên MXH LangTucCau và/hoặc với Người dùng khác.

7. Người dùng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người dùng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

8. Lợi dụng mạng xã hội MXH LangTucCau để thu thập thông tin của Người dùng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người dùng khác.

9. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên MXH LangTucCau.

10. Lợi dụng MXH LangTucCau để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

11. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

12. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.

13. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của MXH LangTucCau. Người dùng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại MXH LangTucCau bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.

14. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên MXH LangTucCau xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

15. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống MXH LangTucCau.

16. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ MXH LangTucCau.

IV. Quy tắc quản lý xử phạt vi phạm Người dùng

1. Các nguyên tắc đối với Người dùng:

- Người dùng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng. Khi Ban quản trị MXH phát hiện Người dùng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, tùy theo sự xem xét, cân nhắc của Ban quản trị MXH về mức độ vi phạm, mức độ thiệt hại (nếu có) do hành vi vi phạm của Người dùng gây ra, Ban quản trị MXH sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm tương ứng.

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người dùng chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, MXH LangTucCau sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

- Các hình thức xử phạt:

+ Hình thức xử phạt 1: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở.

+ Hình thức xử phạt 2: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở và khóa tài khoản 07 ngày

+ Hình thức xử phạt 3: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo và khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Các hình thức xử phạt.

● Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Người dùng vi phạm quy định về đặt tên tại Khoản 2 Mục II Thỏa thuận này.

- Người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào tại Mục II Thỏa thuận này về Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội, các hành vi bị cấm.

- Sử dụng MXH LangTucCau để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 2 (hai) lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

● Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 07 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động Người dùng khác dẫn đến/để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý; quấy nhiễu Người dùng khác hoặc kích động người khác quấy nhiễu Người dùng khác.

- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

- Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

- Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 1 (một) lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

● Hình thức xử phạt 1, cảnh cáo, nhắc nhở được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các Người dùng khác.

- Lôi kéo cộng đồng Người dùng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

- Các hình ảnh, video được đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.

V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

1. Người dùng MXH LangTucCau có thể liên hệ để cung cấp những nội dung hoạt động phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của MXH LangTucCau mà không vi phạm pháp luật hay quy định của MXH LangTucCau.

2. Nội dung đăng tải phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà MXH LangTucCau định hướng.

3. MXH LangTucCau không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi bất kỳ Thành viên nào. MXH LangTucCau không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên MXH, và MXH LangTucCau sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

5. Người dùng đồng ý để MXH LangTucCau tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của Người dùng mà Người dùng cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng MXH LangTucCau, Dịch vụ một cách hoàn toàn miễn phí. Người dùng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc MXH LangTucCau kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những ý tưởng, thông tin, hình ảnh mà Người dùng cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên MXH LangTucCau và/hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ của MXH.

6. Người dùng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, với điều kiện việc chỉnh sửa, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đó không vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, quy định của pháp luật hoặc gây thiệt hại hay có nguy cơ gây thiệt hại cho tổ chức/cá nhân khác.

7. Tại các mục/nội dung được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, Người dùng có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng MXH LangTucCau mặc định. Người dùng cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet.

8. Trong mọi trường hợp, MXH LangTucCau được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của Người dùng xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống MXH LangTucCau.

9. Người dùng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và ứng dụng MXH này, Người dùng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. MXH LangTucCau không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người dùng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể Người dùng thấy một vài thông tin, bình luận do Người dùng khác đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, Người dùng có thể liên hệ với MXH LangTucCau để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo xây dựng MXH LangTucCau văn minh và hữu ích.

10. Khi Người dùng truy cập vào sản phẩm, ứng dụng khác hoặc website liên kết với MXH này, Người dùng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà Người dùng sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của MXH LangTucCau, và do  vậy Người dùng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.

11. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, MXH LangTucCau luôn sáng tạo, nâng cấp sản phẩm được tốt hơn, vì vậy, sản phẩm mạng xã hội này có thể được phát triển trên thiết bị viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi Người dùng đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm.

VI. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội MXH LangTucCau theo đúng Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa MXH LangTucCau và Người dùng.

2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, đưa trên mạng xã hội MXH LangTucCau.

5. Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. MXH LangTucCau sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

6. Người dùng đồng ý sẽ thông báo ngay cho MXH LangTucCau về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người dùng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người dùng cũng bảo đảm rằng, Người dùng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

7. Khi phát hiện ra lỗi của MXH LangTucCau hay các nội dung vi phạm, Người dùng thông báo cho Bộ phận quản lý nội dung MXH LangTucCau qua phương thức sau:

- Website: https://langtuccau.com.vn

- Email: [email protected]

- Điện thoại: 0877979777

8. Người dùng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người dùng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Người dùng sử dụng dịch vụ MXH LangTucCau này.

9. Người dùng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm MXH LangTucCau sẽ tiến hành xử phạt với Người dùng và có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

10. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

VII. Quyền và trách nhiệm của MXH LangTucCau

1. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

2. Công khai Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội MXH LangTucCau;

3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người dùng; thông báo cho Người dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

4. MXH LangTucCau phải bảo đảm quyền quyết định của Người dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

5. MXH LangTucCau có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

6. MXH LangTucCau có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người dùng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

7. MXH LangTucCau có ít nhất hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

8. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cánhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

9. MXH LangTucCau sẽ tiến hành báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

10. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Người dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người dùng mà không cần sự đồng ý của Người dùng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người dùng.

11. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm MXH LangTucCau, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nếu cần thiết.

12. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, MXH LangTucCau có quyền sử dụng những thông tin mà Người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

13. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, MXH LangTucCau có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật bởi Người dùng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Người dùng vi phạm.

Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người dùng khác, MXH LangTucCau sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm MXH LangTucCau có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật bởi Người dùng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Người dùng vi phạm.

Chúng tôi (MXH LangTucCau) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của MXH LangTucCau là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

14. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ của MXH LangTucCau.

15. Nhận và giải quyết khiếu nại của Người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng MXH LangTucCau, với điều kiện tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

1. Chúng tôi (MXH LangTucCau) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình Người dùng sử dụng sản phẩm MXH LangTucCau.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai,... Người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại (nếu có). Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên MXH LangTucCau sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Chúng tôi (MXH LangTucCau) hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người dùng với bên thứ ba trong quá trình sử dụng sản phẩm MXH LangTucCau. Khi sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ ba, Người dùng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Bài viết, hình ảnh, media của Người dùng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, không chính xác, hoặc không phù hợp, MXH LangTucCau không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi (MXH LangTucCau). Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

1. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm của MXH LangTucCau. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người dùng thực hiện các quyền trên.

2. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

- Nếu Người dùng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ MXH LangTucCau đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

- Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

- Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người dùng , vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

+ Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người dùng cho là bị vi phạm,

+ Mô tả về nơi mà các tài liệu Người dùng cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ MXH LangTucCau đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.

+ Thông tin liên hệ của Người dùng như địa chỉ, số điện thoại, email để MXH LangTucCau có thể liên hệ với Người dùng .

+ Người dùng tuyên bố rằng Người dùng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;

+ Người dùng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Người dùng là chính xác và Người dùng chấp nhận hình phạt về tội khai man.

+ Nếu tài khoản MXH LangTucCau vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Người dùng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi (MXH LangTucCau) có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

Email liên hệ: [email protected]

X. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet

- Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Người dùng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh và bình luận (những hồi đáp của Thành viên về các nội dung). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục; việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin  thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây tổn tại/nguy hiểm tới Người dùng.

- Nhiều Người dùng Internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người dùng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

- Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ với một người hoặc một nhóm người thì Người dùng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo các Người dùng khi tham gia MXH chủ động cân nhắc trước khi cung cấp thông tin về cá nhân.

XI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

MXH LangTucCau có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các Người dùng của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội. Người dùng có thể gửi khiếu nại đến email:  [email protected]. MXH LangTucCau tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các Người dùng tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các Người dùng đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Bộ phận quản lý nội dung MXH LangTucCau sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin từ Thành viên.

MXH LangTucCau chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người dùng trong trường hợp Người dùng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Người dùng MXH LangTucCau với nhau, có thể Bộ phận quản lý nội dung MXH LangTucCau sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Bộ phận quản lý nội dung MXH LangTucCau sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, MXH LangTucCau sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người dùng MXH LangTucCau hợp pháp và chính đáng. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Bộ phận quản lý nội dung MXH LangTucCau.

Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một Người dùng xác định MXH LangTucCau sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. MXH LangTucCau sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của Người dùng đó trên MXH LangTucCau đồng thời yêu cầu Người dùng đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

XII. Thu thập thông tin các nhân và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng dịch vụ mạng xã hội.

Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới Người dùng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, MXH LangTucCau sẽ tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Khi Người dùng đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ MXH LangTucCau, thông tin và dữ liệu liên quan tới Người dùng sẽ được thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội MXH LangTucCau bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, các thông tin khác như địa chỉ IP, thời gian sử dụng MXH, thông tin trong tài khoản, thông tin chia sẻ trên MXH... Các Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MXH LangTucCau về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng dữ liệu

Mạng xã hội MXH LangTucCau sử dụng dữ liệu cá nhân Người dùng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Người dùng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người dùng và MXH LangTucCau;

- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng;

- Liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại MXH LangTucCau.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội MXH LangTucCau có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của MXH LangTucCau.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital

Địa chỉ: số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: [email protected]

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MXH LangTucCau thực hiện việc này.

- Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Bộ phận quản lý nội dung của Mạng xã hội MXH LangTucCau. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MXH LangTucCau sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email liên hệ: [email protected]

6. Chính sách quyền riêng tư bảo mật thông tin cá nhân Người dùng

- Thông tin cá nhân của Người dùng trên MXH LangTucCau được MXH LangTucCau cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MXH LangTucCau .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người dùng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Người dùng, MXH LangTucCau sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người dùng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng tại Trung tâm dữ liệu của MXH LangTucCau.

- Bộ phận quản lý nội dung MXH LangTucCau yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Người dùng, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Bộ phận quản lý nội dung MXH LangTucCau không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

XIII. Hiệu lực của thỏa thuận.

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được MXH LangTucCau toàn quyền cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người dùng. MXH LangTucCau sẽ công bố rõ trên Website, ứng dụng MXH về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội MXH LangTucCau này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH LangTucCau có giá trị từ ngày 10 tháng 02 năm 2024.